Програма на конференцията

6 Февруари

модератор: проф. д.ф.н. Валентин Канавров

9:00 – 9:30

чл. кор. проф. Ангел Стефанов, ИИОЗ, БАН

Няколко думи за пренебрегнатата алтернатива

9:30 – 10:00

доц. Лилия Гурова, НБУ

A Priori истинни твърдения и конвенции

10:00 – 10:30

доц. Борис Грозданов, ИИОЗ, БАН

Съвременни перспективи пред A Priori познанието в науката

10:30 – 10:45 – Почивка

модератор: доц. Кристиян Енчев

10:45 – 11:15

проф. д.ф.н. Валентин Канавров, ЮЗУ

За A Priori в концептуално строг смисъл

11:15 – 11:45

доц. Иван Колев, СУ

А Priori в Ideen I и трансформациите на понятието в късната феноменология

11:45 – 12:15

Мирослав Бачев, докторант, СУ

Априорното във философия на религията: ранният Рудолф Ото

12:15 – 13:30 – Почивка

модератор: доц. Лилия Гурова

13:30 – 14:00

доц. Юлия Васева-Дикова, ИИОЗ, БАН

Проблемът за цветовете в контекста на дебата a priori

 14:00 – 14:30

Мила Ганева, бак. програма Философия, СУ

Анализ на езиковата употреба “a priori”

14:30 – 15:00

Антон Дончев, докторант, НБУ

Парадоксите пред принципа на недостатъчното основание и  невъзможността за истински „a priori“ убеждения

 15:00 – 15:15 – Почивка

15:15– 15:45

д-р Димитър Иванов, ФФ, СУ

Как мога да знам, че знам нещо априори?

15:45 – 16:15

д-р Андрей Лешков, ИИОЗ, БАН

Априорност и Метафорика (Бележки по история на мисълта)

7 Февруари

модератор: доц. Борис Грозданов

10:00 – 10:30

доц. Владимир Стойчев, ИИОЗ, БАН

Диалектика на биологичното и хуманното априори у човека: роботи-хора или хора-роботи?

10:30 – 11:00

Цвета Рачева, докторант, ИИОЗ, БАН Математиката в ранното питагорейство

11:00 – 11:30

доц. Кристиян Енчев, ИИОЗ, БАН

Априорност и девиртуализация

11:30 – 11:45 – Почивка

11:45 – 12:15

Валентин Калинов, ФФ, СУ

Екзистенциалното a priori и несъизмеримостта на световете

12:15 – 12:45

ас. Боян Василев, ИУ, Варна

Какво означава нещо да бъде “A Priori”?

12:45 – 13:15

д-р Силвия Кръстева, ЮЗУ, Благоевград

Топика на априорното